Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Andragogų kelionių klubas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

50

Programos aprašymas

Programa „Andragogų kelionių klubas“ skirta andragogų sėkmės istorijų kūrimui ir kompetencijų gilinimui. Programą sudaro du moduliai: I modulis – „Šnekamoji anglų kalba“, II modulis – „Fasilitavimo pagrindai“.
Įgyvendinant pirmąjį programos modulį „Šnekamoji anglų kalba“ ypatingas dėmesys bus skiriamas šnekamosios anglų kalbos kompetencijų gilinimui. Mokymosi procesas bus organizuojamas atsižvelgiant į skirtingą besimokančiųjų žinių lygį, daug dėmesio skiriama mokymuisi porose. Temos (kultūra, švietimas, menas) parinktos pagal tikslinės grupės poreikius. Įgyvendinant programą bus sukuriamos natūralios mokymosi situacijos: pristatyti pasirinktą švietimo ar kultūros įstaigą, organizuoti kelionę po gražiausias Panevėžio vietas, virtualiai keliauti po visą Lietuvą ir jos sostinę, diskutuoti apie projekto „MOVE-ON!“ partnerių šalių (Estijos, Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos ir Vengrijos) kultūrą, švietimą ir meną. Žinoma, daugiausia laiko programoje bus skiriama Lietuvos švietimui, kultūrai ir menui.
Antras modulis „Fasilitavimo pagrindai“ bus įgyvendinamas remiantis 2021 m. projekto „Lyderių laikas 3“ išverstos knygos „Grupinio sprendimų priėmimo vadovas fasilitatoriams“ (angl. Sam Kaner. Facilitator‘s Guide to Participatory Decision-Making) metodika. Pasirinkti šią knygą programos rengėjus įkvėpė dalyvavimas jos pristatyme, kurio metu konsultantas švietimo ir vadybos klausimais, socialinių mokslų daktaras Aurimas Juozaitis atskleidė šios knygos svarbą Lietuvos švietimo bendruomenei, o švietimo lyderių diskusijos įkvėpė pakviesti suaugusiuosius sugrįžti prie seno gero mokymosi metodo – knygų skaitymo, idėjų pritaikymo praktikoje bei patirties reflektavimo mažoje saugioje grupėje.
Knygos „Grupinio sprendimų priėmimo vadovas fasilitatoriams“ pratarmėje Michaelis Doyle‘is rašo: „Tai vertinga knyga kiekvienam asmeniui, norinčiam užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą grupėse ir organizacijose. Ji ypač aktuali bendromis pastangomis kuriant ir įgyvendinant mažesnio ar didesnio masto projektus, nes joje siūloma priemonių ir įžvalgų, „padėsiančių sukurti sąlygas veiksmingam grupiniam darbui, pasiekti tvirtais principais grįstus rezultatus ir paskatinti pažangius socialinius pokyčius. Be to, ši puiki knyga bus naudinga visiems, norintiems geriau suprasti grupinių diskusijų raidą ir patobulinti grupinio darbo įgūdžius“. Įgyvendinant programą šios knygos skaitymas ir idėjų pritaikymas praktikoje – tai asmeninė kiekvieno programos dalyvio sielos kelionė.
Šios knygos trečiojo leidimo įvade teigiama: „Drauge dirbdami mes įgyjame priemonių pakeisti pasaulį. <...> Šį procesą galime vadinti dalyvaujamuoju sprendimų priėmimu, socialine naujove, dialogu ir svarstymais, daugiafunkcėmis grupėmis ar daugiašaliu bendradarbiavimu, bendru indėliu“. Būtent tai ir lemia programos inovatyvumą, tikimės, kad programos dalyviai pagilins komunikavimo anglų kalba ir vadybines kompetencijas, o virtualios kelionės po partnerių šalis bei įgytos kompetencijos padės ateityje Panevėžio rajono švietimo įstaigose kokybiškai įgyvendinti tarptautinius projektus bei pasikliauti įgytomis anglų kalbos žiniomis realių kelionių metu. Programai skiriama 100 valandų (20 teorijos,
30 praktikos ir 50 savarankiško darbo). Programą planuojama įgyvendinti mišriuoju mokymosi būdu, pagal galimybes mokymąsi perkeliant į netradicines erdves bei derinant su virtualiuoju mokymusi.

Programos reikalavimai

Komunikavimo užsienio kalba ir tarpkultūrinė kompetencija.
Dalyvavimo tarptautinių projektų įgyvendinimo darbo grupėse patirtis.
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Panevėžio rajono švietimo centras

Programos teikėjo savivaldybė

Panevėžio m. sav.

Programos teikėjo adresas

Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Vasario 16-osios g. 27

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Beržų g. 50, Panevėžys

Renginio pradžia: 2021-06-22 16:00
Renginio pabaiga: 2021-12-01 17:00
Renginio tipas: Kt. mokymas ir praktika
Vykdančioji institucija: Panevėžio rajono švietimo centras
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 845 582971
Renginio koordinatoriaus el. paštas: renata.jankeviciene@prsc.lt