Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninių sistemų diegimas švietimo įstaigoje – nuo vadovo iki mokytojo ir mokinio

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

40

Programos savarankiško ugdymo trumė

20

Programos įregistravimo data

2021-06-04

Programos teikėjas

Panevėžio švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Topolių al., Panevėžys

Renginio pradžia: 2021-06-01 00:00
Renginio tipas: Seminaras
Vykdančioji institucija: Panevėžio švietimo centras

Programos reikalavimai

Skaitmeninio raštingumo įgūdžiai

Programos aprašymas

Programos tikslas
Formuoti e. vadovavimo nuostatas atskleidžiant IKT naudojimo valdymo procesuose pridėtinė vertę įstaigai. Naudojant skaitmeninius įrankius padėti švietimo įstaiga su(si)kurti autentišką sprendimais grįstą, procesų valdymo ir duomenų apdorojimo sistemą.

Programos uždaviniai:
Suteikti reikiamų žinių ir įgūdžių e. vadovavimo tema (IKT integravimo į mokyklos valdymo procesus siekiant mažinti naudojamus resursus)
Demonstruojant „Debesų kompiuterijos“ įrankius, prisidėti prie mokyklų perėjimo prie e. vadovavimo priemonių diegimo (kuriant unikalias sistemas) skaitmenizuojant ugdymą ir procesų valdymo turinį;
Praktiškai atskleisti ugdymo įstaigų vadovams (naudojant debesijos sprendimus) galimybes IKT priemonių naudojimo efektyvinant įstaigose vykstančius procesus;
Praktiškai pasitelkiant skaitmenizavimo įrankių privalumus, išmokyti švietimo darbuotojus susikurti skaitmenizuotą vienos veiklos valdymo įrankį.