Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninio raštingumo, informatikos ir technologinės kūrybos įgūdžių programa

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

142

Programos savarankiško ugdymo trumė

193

Programos įregistravimo data

2021-06-03

Programos teikėjas

UAB "Vedliai"
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Vilniaus g. *programa vykdoma nuotoliniu būdu, Vilnius

Renginio pradžia: 2021-05-28 08:00
Renginio pabaiga: 2024-05-27 17:00
Renginio tipas: Kt. mokymas ir praktika
Vykdančioji institucija: UAB "Vedliai"

Programos reikalavimai

Įgyvendinimui reikalingi kompiuteriai su veikiančia naršykle ir interneto prieiga. Rekomenduojamos priemonės: kompiuterio valdymo pelė, ausinės. Technologinės kūrybos ar skaitmeninio raštingumo įgūdžių taikymo patirtis nebūtina.

Programos aprašymas

„Skaitmeninio raštingumo, informatikos ir technologinės kūrybos įgūdžių programa“ – tai nuolatinio mokymosi programa mokytojams (ypač pradinių klasių), suteikianti mokytojams skaitmeninius įgūdžius, atvedanti informatiką ir technologinės kūrybos įgūdžius į klasę. Programos tikslas - suteikti galimybę ugdyti praktinius technologinės kūrybos įgūdžius, gebėjimą apjungti skirtingas technologijas, gebėti kurti ir suprasti logines sekas ir jas panaudoti kuriant iškeltų problemų sprendimus, kartu tobulinant ir savo skaitmeninius įgūdžius ir vėliau visas įgytas žinias pritaikyti klasėje su mokiniais.
Programą sudaro internetinė prieiga prie mokymo(si) medžiagos (e. vadovėlio) su rašytinėmis ir video instrukcijomis, nuotoliniai užsiėmimai, platforma, sudaranti galimybę kurtis savo mokymosi kelią, savo klasės mokymosi kelią, nuolatinė programos mentorių pagalba, erdvė, kur gali dalyviai burtis ir dalintis patirtimis. Mokymo(si) medžiaga parengta pagal bendrojo ugdymo programos gaires.
Programa suteikia galimybę sutaupyti laiko ruošiantis pamokoms – tai kartu ir pilnai paruoštas informatikos ir technologinės kūrybos turinys, kurį galima taikyti pamokose su vaikais tiek nuotoliu, tiek klasėje.
Programa vyksta nuotoliniu būdu.