Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Šiuolaikinis mokinio pasiekimų vertinimas, įsivertinimas, refleksija ir pažangos stebėsena: efektyvios praktikos ir IT įrankiai

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

25

Programos savarankiško ugdymo trumė

15

Programos įregistravimo data

2021-05-11

Programos išregistravimo data

2024-01-29

Programos išregistravimo priežastis

Nevykdant daugiau kaip dvejus metus

Programos teikėjas

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Netaikoma

Programos aprašymas

Šiuolaikinis mokinio pasiekimų vertinimas, įsivertinimas, refleksija ir pažangos stebėsena: efektyvios praktikos ir IT įrankiai. Aptariama ir diskutuojama apie šiuolaikinio vertinimo, įsivertinimo, refleksijos ir pažangos stebėsenos aktualijas. Aptariamas refleksijos ir įsivertinimo integravimas į ugdymo procesą pagal nuoseklųjį modelį (pagal refleksijos lygmenis) ir restruktūrizuotą modelį. Modeliuojami ir analizuojami vertinimo, įsivertinimo metodai, IT įrankiai, jų privalumai ir ribotumai. Gilinamasi į skirtingus grįžtamojo ryšio tipus, kriterijų tipų pasirinkimą, efektyvaus grįžtamojo ryšio ypatumus, skirtingas pažangos stebėsenos praktikas.