Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kursų kūrimas virtualiojoje mokymosi aplinkoje MOODLE: LieDM konsorciumo programa pažengusiesiems

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

25

Programos savarankiško ugdymo trumė

15

Programos įregistravimo data

2021-05-07

Programos teikėjas

Kauno rajono švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Darbo virtualioje aplinkoje pagrindai.

Programos aprašymas

MOODLE sistema naudojama nuotoliniam ir mišriam mokymui organizuoti beveik ketvirtadalyje Lietuvos mokyklų. Gebėjimas valdyti šią virtualią mokymosi aplinką bei kurti joje e. kursus yra svarbus visiems tų mokyklų pedagogams. Naudojant virtualiąją mokymosi aplinką, mokytojas gali talpinti mokymosi medžiagą, pateikti užduotis, o mokinys bet kuriuo metu pasiekti pateikiamą mokymosi medžiagą ir bendrauti su mokytoju. Šia mokymų programa siekiama tobulinti mokytojų skaitmenines kompetencijas vykdant mokymosi procesą VMA MOODLE, atskleidžiant virtualiosios mokymosi aplinkos išplėstines funkcijas ir galimybes, skatinant kurti kursą įtraukiant aktyvias besimokančiųjų veiklas ir interaktyvų turinį. Pagrindinis dėmesys skiriamas supažindinimui su išplėstinėmis MOODLE aplinkos galimybėmis bei funkcijomis ir praktinių e. kursus kūrimo bei įvairių aplinkos įrankių naudojimo įgūdžių įgijimui. Dalyviai supažindinami kaip organizuoti mokymosi procesą virtualiojoje mokymosi aplinkoje įtraukiant besimokančiuosius į aktyvias veiklas, t. y. kurti mokomojo dalyko e. kursą pasirenkant ir konstruojant aktyvias veiklas, organizuoti ir valdyti darbą grupėse, kurti interaktyvią mokymosi medžiagą, naudojant interaktyvaus turinio kūrimo įrankį H5P ir kt. Sėkmingai baigę kursą, dalyviai, įgiję praktinių ir teorinių žinių, gebės kurti ir valdyti kursą, įtraukiant interaktyvias veiklas, rengti interaktyvią mokymosi medžiagą, naudoti bendravimo ir bendradarbiavimo įrankius bei integruoti išorinių sistemų užduotis.