Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Skaitmeninio ugdymo(si) turinio kūrimas bei vizualizavimas ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

28

Programos savarankiško ugdymo trumė

12

Programos įregistravimo data

2021-04-30

Programos teikėjas

Kauno švietimo inovacijų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Mokytojai dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas, pagalbos mokiniui specialistai.

Programos aprašymas

Programa įgalins klausytojus veikti ir mokytis bei įgalinti vaikus mokymui/si įprastu, virtualiu ir nuotoliniu būdu šiuolaikiškai mokymosi aplinkoje Google Classroom, naudoti Google Apps įrankius ir inovatyvias turinio kūrimo bei vizualizavimo programas, savarankiškai kurti kryptingą, į vaiką orientuotą individualų bei diferencijuotą skaitmeninio ugdymo/si turinį, šiuolaikiškai vizualizuotai planuoti bei pateikti veiklas naudojant skirtingus IKT įrankius bei vizualizavimo, piešimo, grafikos programas. Programos metu įgytos integruotos, tarpdisciplininės (IKT, edukologijos, didaktikos) žinios bei praktiniai įgūdžiai padės dalyviams tobulinti savo nuotolinio mokymo/si praktiką.
Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro seminarai:
„Skaitmeninio ugdymosi turinio rengimas ikimokyklinėje/ priešmokyklinėje įstaigoje“, „Skaitmeninio ugdymosi turinio mokymo(si) užduočių pateikimas ikimokyklinėje/ priešmokyklinėje įstaigoje“, „Skaitmeninio ugdymo(si) turinio mokymo(si) užduočių grafinės informacijos kūrimas ir apdorojimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje“,
„Skaitmeninio ugdymo(si) turinio vizualizacija ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje“.