Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Debesijos sprendimai švietimui: valdykite procesus efektyviau

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

64

Programos įregistravimo data

2021-04-21

Programos teikėjas

Panevėžio švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Topolių al., Panevėžys

Renginio pradžia: 2021-05-07 00:00
Renginio tipas: Seminaras
Vykdančioji institucija: Panevėžio švietimo centras

Programos reikalavimai

Skaitmeninio raštingumo įgūdžiai

Programos aprašymas

Programos tikslas
Padėti švietimo įstaigai su(si)kurti unikalią, debesijos sprendimais grįstą, procesų valdymo ir duomenų apdorojimo sistemą, skirtą skatinti, motyvuoti ir efektyviai naudoti turimus išteklius.

Programos uždaviniai
1. Suteikti reikiamų žinių ir įgūdžių, reikalingų valdyti pagrindinius debesijos įrankius;
2. Naudojant „Debesų kompiuterijos“ įrankius, padėti mokyklai visiškai pereiti prie skaitmeninio ugdymo, procesų valdymo turinio;
3. Išnaudojant debesijos sprendimų švietimui privalumus, padėti įstaigos vadovams efektyviau valdyti švietimo įstaigoje vykstančius procesus;
4. Atlikus mokyklos vidaus ir išorės komunikacijos efektyvumo analizę, padėti įstaigai formuoti teigiamą įvaizdį pasitelkiant skaitmenines technologijas, išteklius;
5. Pasitelkiant debesijos privalumus, išmokyti visus švietimo įstaigos darbuotojus drauge kurti pridėtinę vertę, neribojant savęs vietos ir laiko atžvilgiu.