Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio nuotolinio mokymo ugdymo turinio kūrimas bei vizualizavimas naudojant IKT“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

30

Programos savarankiško ugdymo trumė

10

Programos įregistravimo data

2021-04-16

Programos išregistravimo data

2024-01-24

Programos išregistravimo priežastis

Programos teikėjo prašymu

Programos teikėjas

Kauno švietimo inovacijų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo, didaktinė, pedagoginė, specialioji; švietimo vadybos arba lyderystės kompetencija.

Programos aprašymas

Programa suteiks galimybę kurti nuotolinio ugdymo turinį, parengti mokymo medžiagą, ją vizualizuoti, tinkamai pateikti mokymo užduotis. Pateiks Google Apps bei Microsoft Office įrankius. Įgalins klausytojus veikti ir mokytis bei įgalinti vaikus mokymui(si) nuotoliniu būdu šiuolaikiškai mokymosi aplinkose (e-dienyne „Mūsų darželis“, Google Classroom), naudoti Google Apps įrankius ir inovatyvias turinio kūrimo bei vizualizavimo programėles, savarankiškai kurti kryptingą į vaiką orientuotą individualų bei diferencijuotą mokymo(si) turinį, šiuolaikiškai vizualizuotai planuoti bei pateikti veiklas naudojant skirtingus IKT įrankius. Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro seminarai:
1. „Skaitmeninio ugdymo(si) turinio rengimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje naudojant IKT“ (10 val.).
2. „Mokymo(si) medžiagos pateikimas nuotoliniam mokymui/si ikimokyklinėje/ priešmokyklinėje įstaigoje naudojant IKT“ (8 val.).
3. „Mokymo(si) užduočių vizualizavimas nuotoliniam mokymui(si) ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje naudojant Google Apps ir IKT“ (12 val.).
4. „Mokymo(si) užduočių pateikimas nuotoliniam mokymui(si) ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje naudojant Google Apps ir IKT“ (10 val.).