Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

IKT taikymas ikimokyklinio ir piešmokyklinio ugdymo(si) procese

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

16

Programos savarankiško ugdymo trumė

24

Programos įregistravimo data

2021-04-13

Programos teikėjas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta ikimokyklinio ir piešmokyklinio ugdymo pedagogams, turintiems pedagoginės praktinės veiklos patirtį.

Programos aprašymas

Programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams, siekiantiems sėkmingai integruoti IKT į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) procesą bei tobulinti savo skaitmeninio raštingumo kompetencijas. Programos dalyviams bus pristatyti pedagogo darbui bei vaikų ugdymo(si) procesui tinkami IKT įrankiai, ištekliai, analizuojamos edukacinės ir vaikų ugdymo(si) aplinkos, jų sąveika technologijų panaudojimo kontekste, ankstyvojo programavimo ugdymo(si) įrankiai. Dalyviai gebės tinkamai ir savalaikiai, sukurti savo arba panaudoti egzistuojančias skaitmenines ugdymo(si) priemones, ankstyvojo programavimo įrankius ugdomojoje veikloje. Programos eigoje, dalyviai susipažins su praktikoje taikomų, technologijomis paremtų, įgyvendintų veiklų pavyzdžiais, praktiškai išbandys programoje pristatomus skaitmeninius įrankius, atliks savarankiškas užduotis, kurs veiklas, konsultuosis, bendradarbiaus dirbdami komandose.
Užtikrinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų įgyjamų įgūdžių įtvirtinimą, programa parengta 40 ak. val. trukmės. Ji suskirstyta į atskirus keturis modulius.