Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninio raštingumo tobulinimas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

56

Programos įregistravimo data

2021-04-08

Programos teikėjas

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams

Programos aprašymas

Programa parengta vadovaujantis „Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programos aprašu“, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-598. Mokymai yra 80 val. trukmės iš kurių 24 val. — kontaktinės, 56 val. — savarankiško darbo. Mokymų metu nagrinėjamos šios sritys:
Informacijos valdymas;
Komunikavimas;
Skaitmeninio turinio kūrimas;
Saugumas;
Skaitmeninis mokymas ir mokymasis;
Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas