Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

IKT įrankiai mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui: paprastai ir suprantamai

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2021-04-06

Programos teikėjas

Kauno rajono švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Naudojimosi kompiuteriu pradmenys.

Programos aprašymas

Informacinė visuomenė dažnai apibūdinama kaip nuolat besimokanti visuomenė, nes informacinės technologijos plėtojasi ir tobulėja labai sparčiai. Gebėjimas taisyklingai pagal reikalavimus paruošti reikiamus dokumentus yra vienas iš kompiuterinio raštingumo rodiklių. Plečiantis informacinių technologijų galimybėms jau dažnu atveju reikia pateikti ne popierinius, o elektroninius dokumentų variantus, todėl kokybiškas ir taisyklingas dokumentų parengimas, apipavidalinimas tampa dar svarbesnis. Žmogui išmanančiam pagrindinius raštvedybos, pristatymų rengimo reikalavimus labai dažnai akį rėžia netinkamas dokumentų parengimas. O norint sutvarkyti ar paredaguoti tokius dokumentus tai atlikti būna sudėtinga.
Programa skirta ugdyti bendruosius mokytojų (nepriklausomai nuo dalykinės specializacijos) darbo su MS Office paketo programomis įgūdžius: taisyklingą dokumentų (planų, ataskaitų) rengimą naudojantis MS Word; lentelių ir diagramų naudojimą atliekant duomenų apibendrinimą su MS Excel; pranešimų rengimo patrauklumą ir kokybiškumą su MS PowerPoint; darbo MS TEAMS aplinkoje organizavimą; darbą „debesyse“ naudojantis OneDrive.