Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas: nuo IKT valdymo iki skaitmeninio turinio kūrimo“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

18

Programos savarankiško ugdymo trumė

22

Programos įregistravimo data

2021-03-29

Programos teikėjas

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programos dalyviai – mokyklos bendruomenė, pageidaujanti tobulinti IT gebėjimus. Tik išklausę visą programą ir atlikę savarankiško darbo užduotis gaus KT pažymėjimą.

Programos aprašymas

Modulių pavadinimai:
1. Inovatyvus ir kūrybiškas skaitmeninių technologijų naudojimas. IKT įrankiai ir jų integracija hibridiniam ugdymui(si).
2. Novatoriškas ugdymas, pasitelkiant išmaniuosius įrenginius, skaitmeninius įrankius, 3D ir kitas aplikacijas.
3. Interaktyvios Smart lentos panaudojimas įvairių dalykų pamokose.
4. IKT vertinimo ir įsivertinimo įrankiai. Infografika-šiuolaikinis informacijos perteikimo įrankis.