Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pedagogų skaitmeninės kompetencijos tobulinimas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

28

Programos savarankiško ugdymo trumė

12

Programos įregistravimo data

2021-03-29

Programos teikėjas

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Reikalavimų nėra

Programos aprašymas

Naujųjų technologijų naudojimas mokymosi procesą padaro patrauklesniu, atviresniu ir labiau įtraukiančiu, leidžia efektyviai naudoti išmanias, virtualias, skaitmenines priemones mokymosi procese (pvz., nuotolinis mokymas, vaizdo priemonių, interaktyvių užduočių naudojimas, simuliaciniai žaidimai, praktinio pobūdžio užduotys ir kt.); padeda taupyti laiką, mokymo procesą paversti lankstesniu; technologijų taikymas leidžia individualizuoti atskirų mokinių mokymą. Programa siekiama apibendrinti įvairias rekomendacijas ir metodinius siūlymus, kad pedagogai būtų pasirengę tinkamai diegti ir taikyti IKT grįstus ugdymo metodus klasėje, nuotoliniame ar mišriame mokyme.
Mokinių pasiekimų gerinimo strategijų aptarimas: IKT įrankių mokinių pasiekimų vertinimas bei ugdymo diferencijavimas pagal pasiekimus ir Mentimeter, Socrative, Showbie, Quizizz, Kahoot!, Plickers, Quizelize programų naudojimo apžvalga.
Supažindinimas su visų lygių pedagogams skirta Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistema “DigCompEdu” ir į šešias sritis suskirstytų 22 pagrindinių kompetencijų aptarimas;
Nuotolinių pamokų organizavimo ir struktūros, bei šiuolaikinių mokymo metodų, tinkančių nuotolinėms pamokoms, aptarimas: vaizdo pamokų organizavimo įrankiai ir galimybės, aplinkos bendravimui ir bendradarbiavimui (TedEd, TesTeach, Linoit, Google Meet, Microsoft Teams, ZOOM)