Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Anglų kalba B1 (Let's speak and communicate in English)”

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

36

Programos aprašymas

Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje akcentuojamas užsienio kalbos mokėjimas, kaip asmenybės vystymuisi, socialinei integracijai ir užimtumui būtinas bendrasis gebėjimas.
Didėjant šiuolaikinės visuomenės mobilumui, labai išaugo poreikis bendrauti anglų kalba. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir tapus lygiateise jos valstybe, daugeliui atsivėrė platesnės karjeros galimybės, sąlygos pažinti kitas kultūras, dalintis informacija su kitų tautų žmonėmis. Elementarios kalbos žinios reikalingos ir žmonėms vykstantiems į pažintines keliones.
Užsienio kalbų tarpe anglų kalba užima pirmaujančią poziciją. Šiandien itin sparčiai vystantis visuomenei, siekiančiai profesinės karjeros, anglų kalba tampa būtinybe. Lietuvoje veikia vis daugiau tarptautinių kompanijų, ir vis daugiau Lietuvos įmonių bendradarbiauja su kitų šalių įmonėmis. Komunikavimui su kitos šalies įmonėmis anglų kalba tampa pagrindiniu įrankiu.
Kalbos mokėjimas praplečia galimybių ir gyvenimo ribas, nes daugumoje sričių naudojama anglų kalba – tai verslas, kelionės, mokslas, švietimas, internetas, filmai ir pan. Taigi anglų kalba sujungia, suartina žmones ir padeda semtis žinių iš daugybės skirtingų informacijos šaltinių.
Programa parengta vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. ISAK-687 „Dėl kalbų mokėjimo lygių klasifikatoriaus patvirtinimo“.
Baigę programą, mokymų dalyviai supras sudėtingesnes temas, terminus. Laisvai ir spontaniškai kalbės tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis. Kalba bus dar labiau ištobulinta, sklandesnė. Mokymų dalyviui bus lengviau suprasti užsienio naujienas. Taip pat mokės apibūdinti kitus (draugus, pažįstamus, šeimos narius), kalbėti apie jų išvaizdą, charakterio savybes, būdą bei nuotaiką. Be to darbinėje aplinkoje nesunkiai mokės paskirti ar atšaukti susitikimus, suteikti reikiamos informacijos, bendrauti su atvykusiais svečiais, ruošti įmonės pristatymus. Taip pat, bus labiau išlavinęs rašymo įgūdžius: mokės rašyti draugiškus ir oficialius laiškus tikslesne ir taisyklingesne anglų kalba. Galės bendrauti įvairiomis temomis, bei suprasti ir prisitaikyti prie daugelio situacijų. Jausis laisvai, keliaujant užsienio šalyse. Mokymų dalyvis galės pasakoti apie savo asmeninę patirtį, lūkesčius, užsibrėžtus tikslus. Taip pat supras pagrindines mintis, skaitydamas anglų kalbos knygas bei puikiai, paprastai, bet taisyklingai gebės anglų kalba parašyti įvairaus tipo laiškus.
Programa skirta suaugusiesiems, jau turintiems žinių apie kalbos struktūrą bei tarimą, gebantiems suprasti nesudėtingo lygio tekstus (įgytas A2 kalbos lygis) ir siekiantiems aukštesnio B1 lygio bei norintiems pakartoti turimas žinias
Programos trukmė: 60 valandų (10 val. teorinių, 26 val. praktinio darbo ir 24 val. savarankiško darbo)
Darbo formos: individualus, grupinis ir savarankiškas darbas, kūrybinės veiklos, pristatymai, analizė, demonstravimas ir kt.
Tikslas:
Ugdyti mokymo dalyvių anglų kalbos komunikacinę kompetenciją siekiant atitikti B1 kalbos mokėjimo lygį.
Uždaviniai:
• tobulinti mokymo dalyvių kalbėjimo gebėjimus aiškiai, detaliai apibūdinant ir pristatant sudėtingesnius dalykus, plėtojant mintis ir baigiant tinkama išvada;
• lavinti mokymo dalyvių rašymo gebėjimus kuriant aiškius, detalius tekstus įvairiomis temomis, apibendrinant, vertinant įvairių šaltinių informaciją ir argumentus;
• tobulinti gebėjimą suprasti bendrinę sakytinę kalbą, girdimą gyvai ar per radiją, televiziją;
• lavinti gebėjimą laisvai skaityti įvairiais būdais, įvairiu tempu ir suprasti aktualios problematikos esmę;
• ugdyti gebėjimą įsidėmėti savo įprastas klaidas ir jas kontroliuoti.

Programos reikalavimai

Įgytas A2 kalbos lygis
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba

Programos teikėjo savivaldybė

Kelmės r. sav.

Programos teikėjo adresas

Kelmė, Vytauto Didžiojo g. 110

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų