Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Informacinių komunikacinių technologijų įgūdžių tobulinimas“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

34

Programos aprašymas

Informacinės technologijos vis labiau įsitvirtina kasdieniniame gyvenime. Kompiuteris yra neatsiejamas pagalbininkas ne tik leidžiant laisvalaikį, bendraujant su draugais bet ir darbe. Informacinės technologijos keičia mūsų gyvenimo ir mąstymo būdą, kultūrą ir bendravimo stilių. Kultūros ministro 2020 m. balandžio 3 d. Nr. ĮV-284 įsakymu patvirtinta „Kultūros sektoriaus darbuotojų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo programa“ pabrėžiama, kad kultūros sektorius darbuotojų technologinio ir skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas būtinas.
Informacinių technologijų pažinimas bei įvaldymas, palengvina bet kokios informacijos paiešką, apdorojimą, valdymą ir jos perteikimą kitiems. Kultūros sektorius darbuotojams svarbu gebėti naudotis Microsoft Office taikomomis programomis, mokėti atlikti būtiniausius nustatymus operacinėje sistemoje, mokti valdyti elektroninį paštą, debesų technologijas. Taip pat labai svarbi pažintis su vaizdo programomis, kurios suteikia galimybę kiekvienam įgauti žinių, įgūdžių ir kompetencijų, skirtų tiek asmeniniam, tiek profesiniam tobulėjimui visais gyvenimo etapais. Kompetentingi ir rinkoje gebantys konkuruoti kultūros sektoriaus darbuotojai prisideda prie savo gerovės ir stiprios šalies ekonomikos kūrimo.
„Informacinių komunikacinių technologijų įgūdžių tobulinimas“ programa sudaryta apimant visas svarbiausias programas, kurių pagrindu formuojami ir gilinami kasdieninėje veikloje reikalingi IKT įgūdžiai: informacijos tvarkymas; Microsoft Office programų naudojimas; interneto pagrindai; elektroninio pašto pagrindai; informacijos paieška; elektroninės paslaugos; Zoom programos naudojimas bendravimui.
Programos trukmė – 60 val. programa (12 val. teorinių, 22 val. praktinio darbo ir 26 val. savarankiško darbo). Baigę programą dalyviai patobulins skaitmeninio raštingumo kompetencijas ugdančias gebėjimus atrinkti, suprasti, vertinti, pritaikyti, kurti, saugoti ir pateikti informaciją. Informacines komunikacines technologijas įvaldę mokymų dalyviai gebės kritiškai mąstyti, analizuoti in-formaciją ir panaudoti ją saviraiškai, savarankiškam mokymuisi, kūrybai, darbui siekdami būti informuotais piliečiais ir profesionalais.
Mokymo metodai – paskaita, praktinis užsiėmimas, konkrečių pavyzdžių analizė, diskusija, savarankiškas darbas kompiuteriu (metodinės medžiagos studijos).
Tikslas:
Didinti kultūros darbuotojų kompetenciją efektyviai naudoti šiuolaikines informacines technologijas savo darbe.
Uždaviniai:
• mokyti tiksliau vartoti sąvokas, susijusias su technine kompiuterių įranga, operacinėmis sistemomis, specializuota programine įranga, tinklais;
• gilinti žinias efektyviau rengti sudėtingesnės struktūros dokumentus, naudodami įprastinę biuro programinę įrangą;
• ugdyti gebėjimą naudotis nemokamomis internetinėmis paslaugomis dokumentams kurti bei bendradarbiauti;
• suteikti ir pagilinti žinias apie duomenų apsaugą ir etiką internete;
• pažintis su nuotolinio bendravimo ir bendradarbiavimo programa Zoom.

Programos reikalavimai

Kelmės r. kultūros darbuotojai
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba

Programos teikėjo savivaldybė

Kelmės r. sav.

Programos teikėjo adresas

Kelmė, J. Janonio g. 11

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė

Renginio pradžia: 2021-05-24 16:00
Renginio pabaiga: 2021-10-29 16:00
Renginio tipas: Kt. mokymas ir praktika
Vykdančioji institucija: Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Renginio svetainės adresas: https://www.semiplius.lt
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 370 64751913
Renginio koordinatoriaus el. paštas: sniegina.urbutiene@kelmespt.lt