Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Interaktyvios pamokos nuotoliniame ugdyme

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos savarankiško ugdymo trumė

Nėra duomenų

Programos įregistravimo data

2021-03-22

Programos išregistravimo data

2023-04-07

Programos išregistravimo priežastis

Registro tvarkytojo sprendimu

Programos teikėjas

Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Specialių reikalavimų nėra

Programos aprašymas

Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistui. Ši programa suteikia galimybę išmokti dirbti su kompiuterio programomis, įvaldyti reikalingiausias programas darbui mokykloje ir taip savo pamokas paversti interaktyviomis