Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mokytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas taikant „Minecraft: Education Edition“ platformą ugdymo procese

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

42

Programos savarankiško ugdymo trumė

38

Programos įregistravimo data

2021-03-17

Programos teikėjas

Utenos švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Nėra

Programos aprašymas

Mokymų metu bus naudojama „Minecraft: Education Edition“ programinė įranga. Ši platforma atsirado prieš keletą metų ir jos populiarumas pasaulyje vis auga. Lietuvoje ji nėra plačiai paplitusi, nes šis įrankis yra kitoks, nei kiti švietimo įrankiai rinkoje. Šios programos dalyviai susipažins su motyvuojančia žaidimų kultūra, „Minecraft“ kaip žaidimu papildančiu bendrojo ugdymo mokymosi turinį, įvaldys pagrindinius įrankius atveriančius galimybes kurti mokymo(si) užduotis virtualioje žaidimo aplinkoje.
Programą sudaro 5 moduliai. Apimtis - 80 val.
Programa skirta pradinio ir pagrindinio ugdymo mokytojams, dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas, taip pat įvairių sričių pedagogams dirbantiems su 1-10 klasių mokiniais. Išklausę visą programą ir atlikę užduotis dalyviai įgis „Minecraft: Education Edition“ platformoje skaitmeninio turinio kūrimo, mokymo ir mokymosi kompetencijas.
Programa prisideda prie nacionalininio 2020-2022 metų kvalifikacijos tobulinimo pirmo prioriteto (kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/mokymo turinį kompetencijų,) pirmos krypties (skaitmeninio raštingumo tobulinimas) įgyvendinimo.