Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

56

Programos įregistravimo data

2021-03-16

Programos teikėjas

Prienų švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta bendrojo ugdymo įstaigų pedagogams ir pagalbos mokiniui specialistams.

Programos aprašymas

Pagal 2005 m. Europos Komisijos apibrėžimą , skaitmeninis raštingumas yra viena iš 8 pagrindinių kompetencijų, padedanti įgyti kitų kompetencijų, susijusių su patikimu ir kritišku informacinių ir ryšių technologijų (IRT) taikymu darbe, mokantis, užsiimant saviugda ir dalyvaujant visuomenės gyvenime. Tai asmeniui sukuria reikiamas sąlygas – žinias, įgūdžius, nuostatas, būtinas dirbti, gyventi ir mokytis žinių visuomenėje.

Programa parengta remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598 redakcijoje pateiktais reikalavimais „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programų aprašas“, kurie įsigaliojo nuo 2019 metų sausio 2 dienos. Ji skirta tobulinti dalyvių informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugumo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi kompetenciją. Didelis dėmesys programoje skiriamas mokytojų tarpusavio bendravimui elektroninėje erdvėje, IKT įrankių taikymo ugdymo procese asmeninės patirties refleksijai.

Programos trukmė – 80 val. (24 kontaktinių valandų ir 56 savarankiško mokymosi valandos).
Tiesioginis darbas su programos dalyviais, kvalifikuotos konsultacijos padės besimokantiems pasirengti savarankiškų užduočių atlikimui. Dalyviai bus konsultuojami ir nuotoliniu būdu.

Programa suskirstyta į 4 modulius, dalyvis gali rinktis visą programą arba atskirus jos modulius.