Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas skaitmeninėje mokymosi aplinkoje Moodle".

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

12

Programos savarankiško ugdymo trumė

28

Programos įregistravimo data

2021-03-15

Programos teikėjas

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

specialių reikalavimų nėra

Programos aprašymas

Ugdymo procesui pereinant į nuotolinį mokymąsi išaugo virtualių mokymosi platformų naudojimo poreikis. Šia mokymo programa siekiama ne tik supažindinti ir išmokyti mokytojus, kaip naudotis VMA Moodle, bet ir patobulinti mokytojų kompetencijas taikant IKT mokymosi priemones ugdymo procese ir ugdyti įgūdžius teikti ir organizuoti mokymosi procesą skaitmeninėje mokymosi aplinkoje, integruojant tiek tradicinio, tiek netradicinio mokymosi metodus. Bus supažindinama su skaitmeninio mokymosi turinio kūrimu, taikymu bei mokymosi proceso projektavimu skaitmeninėje aplinkoje, ypatingą dėmesį skiriant praktiniam darbui: kaip numatyti ir taikyti mokymosi scenarijus, nuo ko pradėti, kaip konstruoti mokymosi medžiagą, įsivertinimo ir vertinimo priemones, kaip organizuoti aktyvų mokymąsi skaitmeninėje mokymosi aplinkoje.