Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninis pasaulis šiandien

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

20

Programos savarankiško ugdymo trumė

20

Programos įregistravimo data

2021-03-10

Programos išregistravimo data

2022-09-21

Programos išregistravimo priežastis

Registro tvarkytojo sprendimu

Programos teikėjas

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Informacinių technologijų naudojimas.

Programos aprašymas

Programa skirta mokytojams, turintiems kompiuterinio raštingumo pagrindus. Ji tobulina dalyvių informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugumo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi kompetenciją. Didelis dėmesys programoje skiriamas mokytojų tarpusavio bendravimui elektroninėje erdvėje, „Debesų kompiuterijos“ taikymui, IKT įrankių taikymo ugdymo procese asmeninės patirties refleksijai.