Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ankstyvojo ugdymo ir pradinio mokymosi proceso organizavimas ir valdymas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2021-03-10

Programos išregistravimo data

2022-09-06

Programos išregistravimo priežastis

Registro tvarkytojo sprendimu

Programos teikėjas

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pradinis IKT raštingumas ir pedagoginio darbo bendrojo ugdymo mokykloje patirtis.

Programos aprašymas

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Ankstyvojo ugdymo ir pradinio mokymosi proceso organizavimas ir valdymas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle“ aktuali, nes ankstyvojo ugdymo ir pradinio mokymo mokytojai būtų pasirengę tinkamai diegti ir taikyti nuotolinį, mišrųjį mokymą, naujus mokymo metodus. Tam gali pasitarnauti skaitmeninė aplinka Moodle, kurią praktiškai dalyviai išbandys seminaro metu. Taip pat bus aptariami taikymo ugdyme scenarijai bei pristatomi ir aptariami mokymo metodai, tinkami mokantis nuotoliniu būdu. Programa sukonstruota taip, kad mokytojai susipažintų su inovatyvių sprendimų taikymu, skaitmeniniu turiniu, virtualiojo ir e. mokymosi sampratomis bei šių dienų tendencijomis Lietuvoje, įvertintų savo, besimokančiųjų bei švietimo institucijos poreikius. Taip pat, bus supažindinama su skaitmeninio mokymosi turinio kūrimu, taikymu bei mokymosi proceso projektavimu skaitmeninėje aplinkoje, ypatingą dėmesį skiriant praktiniam darbui: kaip numatyti ir taikyti mokymosi scenarijus, nuo ko pradėti, kaip konstruoti mokymosi medžiagą, įsivertinimo ir vertinimo priemones, kaip organizuoti aktyvų mokymąsi skaitmeninėje mokymosi aplinkoje Bus pristatytas skirtingų IKT įrankių ir programų, tinkamų mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo gebėjimų ugdymui taikymas, vertinimui ir įsivertinimui (pvz., Quizizz, Socrative), interaktyviųjų knygų kūrimui (pvz., a Book Creator, Storyjumper).
Programa skirta ankstyvojo ugdymo ir pradinio pedagogams, besidomintiems nuotolinio mokymo taikymo ugdyme galimybėmis, inovatyviais ugdymo metodais.