Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Virtuali Office 365 aplinka: galimybių įvairovė

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

28

Programos savarankiško ugdymo trumė

12

Programos įregistravimo data

2021-03-10

Programos teikėjas

Panevėžio švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Topolių al., Panevėžys

Renginio pradžia: 2021-01-04 00:00
Renginio tipas: Seminaras
Vykdančioji institucija: Panevėžio švietimo centras

Programos reikalavimai

Nenustatyta

Programos aprašymas

Programos tikslas
tobulinti skaitmeninio raštingumo kompetenciją.

Programos uždaviniai
1. Suteikti pedagogams žinių Office 365 aplinkoje, supažindinti su darbo įrankiais ir programomis.
2. Aptarti informacinių komunikacinių technologijų naudojimo ugdymo procese galimybes.
3. Formuoti pedagogų praktinius įgūdžius naudojant Teams programą.