Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle.

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

19

Programos savarankiško ugdymo trumė

21

Programos įregistravimo data

2021-03-08

Programos teikėjas

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Gebėjimas dirbti IT priemonėmis

Programos aprašymas

Kvalifikacijos tobulinimo programa siekiama patobulinti pedagogų informacinių technologijų kompetencijas pagal Moodle aplinkos modelį ir ugdyti kompetencijas, kurios atitiktų pasirengimą ugdymo procese organizuoti mokymą.
Mokymų metu dėmesys skiriamas praktiniam darbui - Moodle aplinkos įvaldymui.
Baigus kvalifikacijos tobulinimo programa, įgijus teorinių ir praktinių žinių, dalyviai gebės parengti mokymosi kursą ir organizuoti mokymo procesą VMA Moodle.

Ši 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programa skirta mokytojų, profesijos mokytojų ir profesinio mokymo specialistų bendrųjų, dalykinių, bendravimo, bendradarbiavimo ir informacinių technologijų raštingumo kompetencijų tobulinimui.