Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninio ugdymo galimybės dirbant su Google for Education platforma

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

27

Programos savarankiško ugdymo trumė

13

Programos įregistravimo data

2021-03-08

Programos teikėjas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta visiems pedagogams, ugdymo įstaigų bendruomenėms.

Programos aprašymas

Dėl besitęsiančios pandemijos nuotolinis mokymas(is) ir poreikis dirbti su mokiniais patogiai, įvairiai ir kokybiškai vis dar išlieka aktualus. Per netrumpą nuotolinio mokymo(si) patirtį teko išbandyti ne vieną nuotoliniu būdu tinkamą dirbti priemonę, aplinką bei metodus, tačiau akivaizdu, kad įstaigoje turi dominuoti vieninga mokymosi aplinka, su kuria būtų susipažinusi visa įstaigos bendruomenė – nuo administracijos iki tėvų. Tinkama bei patogi mokymosi aplinka gali pasitarnauti tiek dirbant nuotoliniu būdu, tiek mišriu, tiek kontaktiniu.
Deja, nuotolinis mokymas vis dar kelia nemažai iššūkių ir vaikams, ir jų tėvams, ir mokytojams. Siekiant padėti bendruomenei spręsti iššūkius dirbant nuotoliniu būdu tenka išbandyti įvairių rinkoje siūlomų mokymosi aplinkų, viena iš tokių - Google for Education ir jos siūlomi mokymuisi nuotoliniu būdu pritaikyti įrankiai. Šioje aplinkoje paprasta ir patogu organizuoti pamokas, skirti namų darbus bei atsiskaitymus nuotoliniu būdu, pateikti mokymosi medžiagą, vykdyti sinchronines pamokas, teikti grįžtamąjį ryšį, bendrauti. Google for Education patogiai pasiekiamas bet kuriuo internetą turinčiu įrenginiu: planšete, kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu.
Šios programos metu dalyviai įgis teorinių žinių ir praktinių gebėjimų, kaip platformoje kurti klases (grupes), įtraukti naujus narius, talpinti mokomąją medžiagą (video, tekstus, testus). Išsiaiškins, kaip skirti bei taisyti užduotis. Susipažins su mokytojo ir mokinio komunikavimo galimybėmis. Mokymai orientuoti į praktinius gebėjimus, todėl dalyviai įgytas žinias galės iš karto panaudoti savo kasdieniame darbe – vesdami nuotolines pamokas bei ruošdamiesi joms.
Programą sudaro 4 moduliai, kurios trukmė – 40 val. (12 val. – teorijos, 15 val. – praktikos, 13 val. – savarankiško darbo).