Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

26

Programos savarankiško ugdymo trumė

54

Programos įregistravimo data

2021-03-08

Programos teikėjas

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

V. Dambrausko g., Kuršėnai, Šiaulių r. sav.

Renginio pradžia: 2021-03-10 00:00
Renginio pabaiga: 2024-03-08 00:00
Renginio tipas: Seminaras
Vykdančioji institucija: Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
Renginio svetainės adresas: www.semiplius.lt
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 841 580813
Renginio koordinatoriaus el. paštas: svietimopagalba@gmail.com

Programos reikalavimai

Kompetencija(-os): gebėjimas dirbti su Office 365.
Praktinės veiklos patirtis – nebūtina.

Programos aprašymas

Programos tikslas – supažindinti dalykų mokytojus su įvairiais IT įrankiais bei Interneto teikiamomis panaudojimo ugdymo procese galimybėmis ir ugdyti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijas.
Programos uždaviniai
• Kartu su mokytojais aptarti skaitmeninio raštingumo kompetencijas, išsiryškinti, kurios yra tobulintinos.
• Kartu su seminaro dalyviais aptarti teorinius šiuolaikinės pamokos rengimo taikant IKT pagrindus konkretinant bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus.
• Tobulinti mokytojų informacijos valdymo su skaitmeniniais įrankiais mokėjimus ir gebėjimus.
• Supažindinti mokytojus su internetinėmis svetainėmis, skirtomis mokymui, jų privalumais ir trūkumais bei jų integravimo į ugdymo procesą galimybėmis.
• Mokytis aktyvaus mokymo(si) metodų ir ugdytis asmeninius bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Moduliai:
I. Mokytojų kompiuterinio raštingumo kompetencijos.
II. 21 amžiaus mokymas(is) ir saugumas virtualiose aplinkose.
III. MS įrankiai švietimui:Office 365 įrankiai: Sway; OneNote; OneDrive; Class OneNote; SharePoint; Teams; Forms; Dokumentų redagavimas online; Songsmith; MS Research AutoCollage.
IV. Interaktyvių užduočių rengimas naudojantis Internetu (pagal pasirinkimą):
1. Quizlet
2. Kahoot
3. Canva
4. Padlet
5. Linoit
6. Graasp
V. Parengtų darbų pristatymas, aptarimas ir tobulinimas.
VI. Kompetencijų įsivertinimo testas.