Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pagalbos teikimo ir mokymo(si) nuotoliniu būdu iššūkiai ir galimybės

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos savarankiško ugdymo trumė

Nėra duomenų

Programos įregistravimo data

2021-03-08

Programos teikėjas

Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pagalbos mokiniui specialistams

Programos aprašymas

Nuotolinio mokymosi metu specialiojo ugdymo ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančios įstaigos, panašiai kaip ir bendrojo ugdymo mokyklos, turėjo organizuoti nuotolinį mokymo(si) ar pagalbos teikimo procesą. Specialistams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčiais mokiniais, tai buvo didelis iššūkis ne tik dėl ekstremalios situacijos, bet ir dėl specialiosios pedagogikos ypatumų. Pirmiausia reikėjo nuspręsti, koks tokio mokymo tikslingumas. Programoje aptariama nuotolinio ugdymo(si) ir pagalbos teikimo SUP turintiems mokiniams ir jų šeimoms.