Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Skaitmeninių mokytojo kompetencijų, reikalingų dirbant virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle, tobulinimas“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

21

Programos savarankiško ugdymo trumė

19

Programos įregistravimo data

2021-03-04

Programos teikėjas

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pedagoginio darbo patirtis

Programos aprašymas

Šiuo metu vis dažniau ugdymo procesą tenka organizuoti nuotoliniu būdu, mokytojams, ypač profesiniame mokyme, reikia naudotis virtualiomis aplinkomis. Moodle – plačiausiai pasaulyje naudojama mokymosi aplinka. Tačiau mokytojams kartais stinga žinių, gebėjimų inicijuoti naudotis šia mokymosi aplinka, kurios pagalba būtų lengviau teikti šiuolaikines mokymo paslaugas, nuotoliniu būdu pasiekti mokinius ir pateikti jiems aktualią informaciją, kartu patikrinant jų žinias. Geriau susipažinus su Moodle aplinka, mokytojai galės sukurti dinamiškus kursus, talpinti mokymo medžiagą, sekti ir analizuoti mokinių pasiekimus ir progresą. Užsiėmimus organizuojant kontaktiniu būdu, virtualioje mokymosi aplinkoje sukurta medžiaga mokiniai galės naudotis gilindami savo žinias arba siekdami užpildyti atsiradusias tam tikrų žinių spragas.