Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Geografinių informacinių sistemų pritaikymas ugdymo procese ir Microsoft Office 365 panaudojimo galimybės mokant nuotoliniu būdu lietuvių kalbos ir literatūros dalyką

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

26

Programos savarankiško ugdymo trumė

24

Programos įregistravimo data

2021-03-01

Programos teikėjas

Kauno rajono švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pagrindiniai kompiuterinio raštingumo gebėjimai.
Susipažinimas su Microsoft Office 365 aplinka ir komandų susikūrimas.

Programos aprašymas

Mokydami nuotoliniu būdu, lituanistai mokytojai jaučiasi neužtikrintai, nežino, kaip galima suorganizuoti įtraukią lietuvių kalbos ir literatūros pamoką Microsoft Office 365 aplinkoje. Reaguojant į mokytojų reiškiamą poreikį, šia programa siekiama supažindinti ir perteikti dalykinių gebėjimų žinias apie Microsoft Office 365 programų pritaikymą mokant nuotoliniu būdu lietuvių kalbos ir literatūros dalyką. Mokytojai lituanistai teoriškai ir praktiškai pasiruošia nuotolinei pamokai „Teams“ aplinkoje. Daug dėmesio skiriama pristatyti mokinių užduočių pateikimo, vertinimo, grįžtamojo ryšio palaikymo metodines galimybes „Teams“ – išbandomos ir lyginamos „Užduotys“ ir „Pamokų bloknotas“, drauge ir iš mokinio, ir iš mokytojo perspektyvos svarstoma, kada geriau pasirinkti „Užduotys“, o kada „Pamokų bloknotas“. Taip pat lituanistai mokytojai ne tik teoriškai susipažįsta, bet ir praktiškai išbando Microsoft Office 365 aplinkos siūlomų „OneDrive“, „Word“, „PowerPoint“, „Forms“, „Sway“ programų galimybes kurti kalbinį/literatūrinį turinį ir jį bendrinti siekiant įtraukti ir mokinius į pamokos turinio kūrimą ir dinamikos palaikymą. Be jau paminėtų programų, lituanistai mokytojai sužino apie galimybę personalizuoti „Teams“ – patys įvairiausi įskiepiai nuo „Insights“ iki (įsi)vertinimo įrankių, laisvai prieinamų internete, tinkančių įgalinti mokinius lietuvių kalbos ir literatūros pamokose.

Programos rengėjai: Eglė Poderienė ir Justina Kleinauskaitė