Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninių priemonių naudojimas ugdymo procese

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

15

Programos savarankiško ugdymo trumė

25

Programos įregistravimo data

2021-02-28

Programos teikėjas

Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Specialių reikalavimų nėra

Programos aprašymas

Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistui. Ši programa suteikia galimybę išmokti dirbti su kompiuterio programomis, įvaldyti reikalingiausias programas darbui mokykloje. Turėdami kompiuterio naudojimo pradmenis, mokymų dalyviai gali pritaikyti informacines technologijas darbo vietoje, keliant kvalifikaciją, taip pat savarankiškai plėtoti ir gilinti žinias naudojant kitas taikomąsias programas.