Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

IT taikymas ir kompiuterinis raštingumas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

30

Programos savarankiško ugdymo trumė

10

Programos įregistravimo data

2021-02-28

Programos teikėjas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta Šakių meno mokyklos darbuotojams.

Programos aprašymas

Keičiantis mokymo galimybėms ir susidarius nepaprastai padėčiai karantino metu, darbas su IT technologijomis tampa būtinas, todėl kiekvienam darbuotojui reikia gilinti žinias, kelti kvalifikaciją būtent šioje srityje, susipažinti ir įvaldyti įvairias programas.
Programos metu bus įvaldyta Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, atskleisto nuotolinio darbo galimybės; vaizdo konferencijų platformos; tvarkaraščių administravimo funkcijos, failų organizavimas, archyvavimas.
Mokytojai, išklausę programą ir atlikę praktines užduotis, įgis nuostatas naudoti IT asmeninėje ir profesinėje veikloje, suvoks IT galimybes dirbant nuotoliniu būdu, įgis nuostatus plėtoti savarankišką mokymąsi nuotoliniu būdu, suvoks savitarpio pagalbos ir bendradarbiavimo naudą.
Programos trukmė 40 ak. val., iš kurių kontaktinio mokymosi trukmė - 30 val., savarankiško mokymosi trukmė - 10 ak. val.