Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Darbas su Google dokumentais

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

22

Programos savarankiško ugdymo trumė

18

Programos įregistravimo data

2021-02-28

Programos teikėjas

Kauno rajono švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Išankstinio pasirengimo nereikia.

Programos aprašymas

Baigę šią programą dalyviai patobulins IKT skaitmeninio raštingumo kompetencijos pagrindines sritis: informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio turinio kūrimo gebėjimus.
Mokymai orientuoti į praktinius gebėjimus, todėl dalyviai įgytas žinias galės iš karto panaudoti savo kasdieniame darbe – vesdami pamokas internetu bei ruošdamiesi joms, dalindamiesi informacija su kolegomis. Programos trukmė 40 val.