Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Virtualios mokymosi aplinkos G SUITE FOR EDUCATION naudojimo pagrindai

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

20

Programos savarankiško ugdymo trumė

20

Programos įregistravimo data

2021-02-28

Programos išregistravimo data

2023-07-19

Programos išregistravimo priežastis

Nevykdant daugiau kaip dvejus metus

Programos teikėjas

Kauno rajono švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Minimalus skaitmeninis raštingumas.

Programos aprašymas

Šios, 40 val., programos metu dalyviai įgis teorinių žinių ir praktinių gebėjimų kaip platformoje kurti klases (grupes), įtraukti naujus narius, talpinti mokomąją medžiagą (video, tekstus, testus). Išsiaiškins kaip skirti bei taisyti namų darbus. Susipažins su mokytojo ir mokinio komunikavimo galimybėmis.
Mokymai orientuoti į praktinius gebėjimus, todėl dalyviai įgytas žinias galės iš karto panaudoti savo kasdieniame darbe – vesdami pamokas internetu bei ruošdamiesi joms.