Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kokybiška pamoka ir bendruomenės telkimas nuotoliniu būdu: skaitmeniniai įrankiai ir sėkmingos jų taikymo praktikos

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2021-02-24

Programos išregistravimo data

2022-09-12

Programos išregistravimo priežastis

Programos teikėjo prašymu

Programos teikėjas

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Darbo mokykloje patirtis

Programos aprašymas

Šios programos tikslas – suteikti švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, socialiniams darbuotojams, psichologams teorinių žinių ir pasiūlyti praktinių-skaitmeninių įrankių, kurie padėtų tobulinti pamokos kokybę bei telktų mokyklos bendruomenę dirbant nuotoliniu būdu. Programa orientuota į praktinių pedagogų, švietimo įstaigų vadovų, socialinių pedagogų, psichologų kompetencijų ir gebėjimų ugdymą bei pasidalijimą gerąja patirtimi.
Tikslinė grupė perteiktas žinias galės pritaikyti tobulindami pamokos kokybę, telkdami mokyklos bendruomenę, kai ugdymosi procesas organizuojamas nuotoliniu būdu.
Programos trukmė – 40 valandų (24 valandos skiriamos teorijai, 16 valandų – savarankiškam darbui).
Programą sudaro 4 moduliai. Programos dalyviai į mokymus gali susitikti gyvai (arba sinchroniniu būdu), o dalį į praktiką orientuotų užduočių turi atlikti savarankiškai nuotoliniu būdu. Kiekvienas programos modulis baigiamas tuo atveju, jei jos dalyvis atlieka reikiamas praktines užduotis ir išlaiko testą iš modulio teorinės dalies turinio. Programa vykdoma nuosekliai, pradedant nuo pirmojo modulio ir baigiant ketvirtuoju moduliu tam, kad programą išklausęs dalyvis gebėtų valdyti ir savo mokymo kontekste pritaikyti programoje įvardintas skaitmenines platformas ir įrankius.