Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninės aplinkos ir įrankiai sklandžiam priešmokyklinio amžiaus vaiko mokymui(si)

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2021-02-24

Programos teikėjas

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojams

Programos aprašymas

Seminaras( mokymai) apima 40 val. iš kurių 24 val. skirtos įvaldyti skaitmeninius įrankius bei kurti skaitmenines priemones ir 16 valandų savarankiškam darbui, refleksijai. Seminaro metu priešmokyklinio ugdymo mokytojai mokysis kurti taikomosiomis programomis „Kahoot“, „Jigsawplanet“ „Story jumper”, „Bookcreator“, „Studystack“, „H5P“, „Wordwall“, „Learningapps“ , „PlayPosit“, „Smart Notebook” bei pateiktis su „Smart learning Suite“, „Nearpod“, „Microsoft Publisher“, „Paint“, „Microsoft PowerPoint“ . Didelis dėmesys bus skiriamas ir vartotojo saugumui internete bei bus pateikiama saugaus interneto vartojimo tvarka. Sukurtos virtualios viktorinos, elektroninės knygelės, dėlionės, pateiktys skirtos integruoti ir pagyvinti priešmokyklinio ugdymo turinį bei motyvuoti priešmokyklinio amžiaus vaikus. Seminaro metu bus aiškinamasi teksto ir jį papildančių elementų rengimo principai, apipavidalinimas ir duomenų mainų tarp Microsoft Office (Word, Pait, Power Point, Publisher) programų galimybės, registracijos elementai. Teorinė medžiaga įtvirtinama atliekant praktines užduotis bei refleksijos metu dalintis sukurtomis skaitmeninėmis priemonėmis tarp dalyvių.