Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninių technologijų ir inovatyvių metodų bei priemonių taikymas kasdieninėse ugdomosiose veiklose ikimokykliniame ir piešmokykliniame ugdyme

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

16

Programos savarankiško ugdymo trumė

24

Programos įregistravimo data

2021-02-23

Programos teikėjas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams, siekiantiems sėkmingai integruoti IKT į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą bei tobulinti skaitmeninio raštingumo kompetencijas.

Programos aprašymas

Skaitmeninis raštingumas bei informacinių ir komunikacinių technologijų taikymas mokymuisi, darbui ir aktyviam dalyvavimui visuomenėje būtinas gebėjimas. Visuotinai sutinkama, kad svarbu ugdyti skaitmeninį raštingumą ir taikyti informacines ir komunikacines technologijas jau nuo ankstyvojo amžiaus, tačiau būtina atidžiai apsvarstyti, kokių rūšių technologijos turėtų būti naudojamos ir kiek laiko reikėtų skirti darbui su jomis. Šį programa apima ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams aktualius skaitmeninio ugdymo proceso klausimus bei IKT taikymo galimybes. Programos metu praktiškai išbandomi inovatyvūs mokymo metodai, kurie gali būti naudojami ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme. Mokymų metu dalyviai atliks praktines užduotis su skaitmeniniais įrankiais, bus konsultuojami bei bendradarbiaus dirbdami komandose.
Programa suskirstyta į keturis modulius. Programos trukmė 40 ak. val., iš kurių 16 ak. val. kontaktinio mokymosi ir 24 ak. val. savarankiško mokymosi.