Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2021-02-15

Programos teikėjas

Kauno švietimo inovacijų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pradinis IKT raštingumas. Pedagoginio darbo bendrojo ugdymo mokykloje patirtis.

Programos aprašymas

Poreikis taikyti informacines komunikacines technologijas sparčiai keičiasi visame pasaulyje, išmanieji telefonai ir kiti išmanūs mobilieji įrenginiai tapo integralia vaikų ir jaunuolių gyvenimo dalimi. Kiekvieną dieną pedagogai susiduria su nuolat kintančiais poreikiais. Kad juos patenkintų, jie privalo įgyti įvairesnių ir šių dienų aktualijoms tinkančių kompetencijų. Skaitmeniniai prietaisai naudojami kiekviename žingsnyje, todėl pedagogai privalo mokiniams padėti tapti skaitmeniniu požiūriu raštingiems, dėl to reikia, kad patys pedagogai įgytų reikiamų skaitmeninių kompetencijų.
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas“ aktuali, nes nuo 2020 metų kovo 16 dienos vykęs ir vis dar vykstantis nuotolinis ugdymas parodė, kad mokyklų vadovams ir mokytojams gana sudėtinga užtikrinti ugdymo proceso vyksmą, viena to priežasčių – nepakankama pedagogų skaitmeninė kompetencija. Programa siekiama apibendrinti įvairias rekomendacijas ir metodinius siūlymus, kad pedagogai būtų pasirengę tinkamai diegti ir taikyti mišrųjį mokymą, IKT grįstus ugdymo metodus.
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, norintiems tobulinti skaitmeninę kompetenciją.
Kvalifikacijos tobulinimo programos „Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas“ trukmė – 40 val.
Programą sudaro 4 moduliai:
1. „DigCompEdu“ sistema. Pedagogų skaitmeninė kompetencija ir profesinis aktyvumas“;
2. „Skaitmeniniai ištekliai: pasirinkimas, kūrimas ir keitimasis“;
3. „Mokymas ir mokymasis. Mokinių pasiekimų vertinimas“;
4. „Mokinių įgalinimas ir skaitmeninių kompetencijų skatinimas“.
Kiekvieno modulio trukmė – 10 val. (6 val. mišraus ir 4 val. savarankiško darbo).