Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Virtualių aplinkų panaudojimas šiuolaikinėse pamokose (40 val.)

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

14

Programos savarankiško ugdymo trumė

26

Programos įregistravimo data

2021-01-26

Programos teikėjas

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Mokyklos g. 9, 30119, Ignalina

Renginio pradžia: 2021-05-03 15:00
Renginio tipas: Seminaras
Vykdančioji institucija: Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba
Vykdymo adresas:

Mokyklos g. 9, 30119, Ignalina

Renginio pradžia: 2021-05-03 15:00
Renginio tipas: Seminaras
Vykdančioji institucija: Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Programos reikalavimai

Nebūtini

Programos aprašymas

Mokyklose vis daugėja vaikų, kuriems sunku susikoncentruoti ties atliekama veikla, jie sunkiai sukaupia dėmesį bei įsimena informaciją. Tuo pačiu mokytojams reikia išmokti taip pateikti informaciją, kad vaikas įsimintų ir gebėtų ją naudotis. Kadangi šiuo laiku susiduriame su Z kartos mokiniais, kurie mąsto, veikia ir persijungia nuo vienos veiklos prie kitos labai greitai, todėl ir informacijos gavimo priemonės turėtų atitikti jų poreikius. Mokymo procesas turi būti interaktyvus, o nauja medžiaga glausta ir aiškiai pateikta, o temos įtvirtinimas – konkretus. Šioje situacijoje visada galima panaudoti interaktyvias programėles, kurios ir bus pristatomos mokytojams, kaip alternatyva tradiciniam mokymui(si).
Vis labiau jaučiamas poreikis organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, todėl interaktyviųjų mokymosi priemonių taikymas yra labai svarbus mokinių vertinime, žinių įtvirtinime, mokymosi medžiagos pateikime, motyvacijos kėlime.
Ši kvalifikacijos tobulinimo programa supažindins su galimybėmis kurti mokymosi priemones virtualioje aplinkoje, padės įgyti praktinių žinių darbo įgūdžius bei sudarys galimybę pagilinti savo turimas žinias.
Kvalifikacijos tobulinimo programa skirta plėtoti mokytojų interaktyviųjų mokymosi priemonių taikymo kompetencijas bei tobulinti darbo įgūdžius virtualioje aplinkoje.