Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Efektyvus mokymas ir mokymasis tikslingai taikant IKT įrankius ir ugdymo(si) pažangą skatinančius metodus

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

18

Programos savarankiško ugdymo trumė

22

Programos įregistravimo data

2021-01-20

Programos teikėjas

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programos dalyviams, išklausiusiems visas programoje numatytas temas, atlikus praktines ir savarankiško darbo užduotis, bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai

Programos aprašymas

Šiandienis pasaulis neįsivaizduojamas be kompiuterio, be interneto ir kitų įrankių bei technologijų. Jas naudoja kiekvienas informacinės visuomenės pilietis, tik įvairiai. Mokytojas – ne išimtis. Priklausomai nuo mokytojo entuziazmo, kūrybiškumo, nuo galimybių ir noro mokytis, informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) gali tapti puikiu pagalbininku daugelyje veiklų.
KT naudojimas ugdymui turi teigiamą įtaką įvairaus amžiaus mokinių įvairių dalykų gebėjimams, tačiau pats naujųjų priemonių taikymas savaime nelemia geresnių ugdymo rezultatų. Rezultatai priklauso nuo pasirinktos programinės įrangos, nuo to, ką mokiniai daro su šia įranga, kaip pedagogai organizuoja ir valdo mokymosi procesą, ar pakanka galimybių naudotis IKT ir nuo kitų veiksnių (mokinio savybių, mokytojo vaidmens, mokinių suskirstymo į grupes, mokomojo dalyko, mokytojo pasirengimo). Nuo mokytojų profesinio pasirengimo, turimų kompetencijų priklauso, kaip mokiniai yra įtraukti į mokymosi veiklą ir kaip veiks-mingai ši veikla organizuojama. Ypač daug dėmesio reikia skirti mokymo medžiagai – kompiuterinėms mokymo priemonėms priemonėms. Norint jas sėkmingai įgyvendinti, adaptuoti, būtina vadovautis Lietuvos ir užsienio IKT diegimo į ugdymą tyrimų rezultatais bei patirtimi.
Nuolat keičiasi, tobulėja, ir atsiranda naujų mokymo, mokymosi metodų ir priemonių. Mokytojas turi gebėti veikti naudodamas šiuolaikines priemones, veiksmingai atlikti pagrindinę savo misiją – padėti vaikui mokytis ir formuotis asmenybei
Programos dalyviams, išklausiusiems visas programoje numatytas temas, atlikus praktines ir savarankiško darbo užduotis, išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai