Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Interaktyvių mokymosi objektų rengimas naudojant H5P įrankį“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

20

Programos savarankiško ugdymo trumė

20

Programos įregistravimo data

2021-01-20

Programos teikėjas

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Turi skaitmeninio raštingumo pagrindus.

Programos aprašymas

Norėdami ugdymo procesą padaryti patrauklesniu, daugelis mokytojų naudoja įvairius informacijos pateikimo būdus, o įgūdžių įtvirtinimui ar žinių kontrolei pasitelkia testavimo sistemas, žaidybines-mokomąsias programas.
Vienas iš įrankių, kuris leidžia pateikti mokomąją medžiagą ar atlikti žinių kontrolę kitaip, nei įprasta, tai H5P.
H5P – visiškai nemokamas interaktyvaus turinio kūrimo įrankis. Šiuo įrankiu sukurtus H5P failus lengva publikuoti MOODLE aplinkoje, susiejant naudotojo mokymosi rezultatus su VMA įverčių knygele. H5P failus lengva integruoti ir į įvairius tinklalapius, kuriuose įgalintas H5P.
H5P galime naudoti mokomosios medžiagos pateikimui bei įgūdžių įtvirtinimui ir žinių kontrolei.
Programos dalyviai susipažins, išanalizuos bei išmoks H5P interaktyvaus turinio kūrimo įrankio naudojimo mokyme(-esi) rengiant įdomias ir patrauklias kompiuterines mokymo priemones galimybes, būdus, metodus. Mokysis kurti interaktyvų turinį panaudojant iliustracijas, nuotraukas, animuotus bei interaktyvius elementus, vaizdo įrašus, koliažus. Šis įrankis lankstus ir tinka pačių įvairiausių temų atskleidimui. Programos vykdymo metu bus mokomasi kurti mokymosi objektus su H5p įrankiu, skirtus įgūdžių įtvirtinimui bei žinių kontrolei.
Programos trukmė – 40 val. (8 val. teorinių, 12 val. praktinio darbo ir 20 savarankiško mokymosi valandos). Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, įgis žinių, gebėjimų ir nuostatų kūrybinėms užduotims atlikti pasinaudojant H5P interaktyvaus turinio kūrimo įrankiu ir taip patobulins informacinių technologijų naudojimo mokytojo profesinę kompetenciją.
Tikslas:
Supažindinti su mokymosi objektų kūrimo galimybėmis naudojant H5P interaktyvaus turinio kūrimo įrankį.
Uždaviniai:
Mokyti kurti mokymosi objektus su H5P įrankiu turinio pateikimui;
Mokyti kurti mokymosi objektus su H5p įrankiu, skirtus įgūdžių įtvirtinimui bei žinių kontrolei;
Mokyti integruoti sukurtus mokymosi objektus į įvairias aplinkas;
Sukurti skirtingų mokymosi objektų ir juos taikyti praktiškai.