Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Įvairių skaitmeninių programų ir priemonių naudojimas ugdymui“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

25

Programos savarankiško ugdymo trumė

15

Programos įregistravimo data

2021-01-20

Programos teikėjas

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Minimalūs informacinių technologijų gebėjimai

Programos aprašymas

Švietimo sistemoje pastaruoju metu vyksta daug pokyčių, diegiamos naujovės, plečiamas skaitmeninių priemonių ir programų naudojimas, kurias taikant mokymas tampa aktualesniu, patrauklesniu labiau motyvuotu procesu. Šiuolaikinis mokymas(-is) turi būti organizuojamas atsižvelgiant į skirtingus mokinių mokymo(-si) poreikius ir stilius, plėsti akiratį, skatinti motyvaciją ir didesnius (arba aukštesnius) siekius, būti aiškus ir tikslus, t.y. nukreiptas į konkretų tikslą ir adresatą.
Skaitmeninės programos, skaitmeninės mokymo priemonės suteikia galimybę ne tik mokytis mokykloje, bet ir namuose arba bet kurioje pasaulio vietoje, jei tik yra prieinama interneto prieiga ir mobilusis įrenginys: nešiojamas, planšetinis kompiuteris ar išmanusis telefonas. Ugdymo procese naudojant skaitmenines priemones ugdomi ne tik komunikaciniai gebėjimai, bet ir socialiniai įgūdžiai, sužadinama mokymosi motyvacija, lavinamas mokinių loginis mąstymas bei kūrybiškumas.
Skaitmeninių programų įvaldymas leidžia mokytojams ir mokiniams pritaikyti mokymo(-si) procesą prie kiekvieno asmeninių poreikių, leidžia mokiniams mokytis, atsižvelgiant į jų mokymosi stilių, tempą, gebėjimus. Skaitmeninis programėlės skirtos ugdymui, suteikia mokiniams galimybę savarankiškai tobulėti, įsivertinti žinias, atlikti laboratorinius darbus. Dalijimasis darbu suteikia galimybę organizuoti darbą grupėse, motyvuoja moksleivius varžytis tarpusavyje ir siekti geresnių rezultatų. Mokytojai gali gauti grįžtamąjį ryšį.
Mokymuose mokytojai susipažins su skaitmeninėmis naujovėmis (programas: Airtable, Kahoot, Quizziz, Padlet, Etest, Khan Academy) ir jų taikymo galimybėmis mokymo(-osi) procese. Šios programos dalyviai mokysis kurti testus, užduotis, klausimynus, kuriuos taikys mokymo(-si) procese. Mokytojai, taikydami skaimenines naujoves, gebės kūrybiškai organizuoti mokymo (-osi) procesą ir siekti optimalių ugdytinių mokymo(-osi) rezultatų, gebės šiuolaikiškai planuoti ir organizuoti mokinių refleksyvų mokymąsi.
Programos trukmė – 40 valandų. (10 val. teorinių, 15 val. praktinio darbo ir 15 savarankiško mokymosi valandos) Programa skirta įvairių dalykų mokytojams. Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojo profesinę informacinių technologijų naudojimo kompetenciją.
Tikslas:
Suteikti mokytojams žinių ir praktinių gebėjimų, kaip kūrybiškai ir veiksmingai pritaikyti skaitmenines mokymo priemones ir programas.
Uždaviniai:
• Apžvelgti interneto naršymo programas, informacijos paiešką ir atranką
• Aptarti programinės ir aparatinės įrangos apsaugą.
• Supažindinti ir mokyti valdyti skaitmenines programas Airtable, Kahoot, Quizziz, Padlet, Etest, Khan Academy.
• Aparti ir įvertinti programų naudojimo galimybes.
• Peržvelgti ir aptarti mokymų dalyvių sukurtus darbus.