Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Pažintis su Microsoft Office 365“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2021-01-20

Programos teikėjas

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Turėti kompiuterinio raštingumo pagrindus

Programos aprašymas

Skaitmeninis raštingumas – tai vienas iš pagrindinių gebėjimų, kuris apima sugebėjimą pati-kimai, inovatyviai ir kritiškai naudotis visomis skaitmeninėmis technologijomis ieškant informacijos, bendraujant ir sprendžiant pagrindines iškilusias čia ir dabar problemas visose gyvenimo ir mokymo/si srityse. Kad skaitmeniniai procesai vyktų efektyviai, svarbu pasirinkti tinkamus skaitmeninius įrankius ir išmokti juos tikslingai panaudoti. „Microsoft Office 365“ yra nemokama debesų technologija, paremta licencijavimu, siūlanti įrankių komplektą kasdieniniam mokytojų ir moksleivių darbui ir tai yra viena iš populiariausių virtualių mokymosi aplinkų, rekomenduojamų naudotis bendrojo ugdymo mokyklose. „MS Teams – skaitmeninis centras, vienoje vietoje sujungiantis pokalbius, turinį, užduotis ir programas, leidžiantis kurti gyvybingą mokymosi aplinką: kurti bendradarbiavimo klases, jungtis į profesinio ar konkretaus turinio mokymo bendruomenes“ („Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas“, 2020).
Nuotolinio mokymo programos dalyviai įvairių dalykų mokytojus, kurių mokyklos įsidiegusios Microsoft Office 365. Mokymų metu siekiama išmokyti mokytojus naudotis Microsoft įrankiais savo dalyko pamokose, neformaliajame ugdyme, bendradarbiaujant, taip pat metodinėje veikloje.
Programos dalyviai išmoks valdyti Outlook elektroninį paštą, planuoti ir organizuoti renginius naudojant įrankį Teams, kurti užduotis, sukurti ir valdyti klasės el. portfelius, tvarkyti bendri-namus dokumentus, kurti apklausas ir el. testus, apibendrinti duomenis, panaudoti automatinį užduočių vertinimą. Savarankiško darbo metu suplanuos ugdymo veiklas kalendoriuje, sukurs vaizdo pamokas panaudojant Office 365 ir Teams įrankius. Įvaldę skaitmeninius įrankius, mokymų dalyviai gebės kurti ir vesti pamokas nuotoliniu būdu, dalintis skaitmeniniu edukaciniu turiniu.
Programos trukmė: 40 val. (6 val. teorinis darbas, 18 val. praktinio darbo, 16 val. savarankiškas darbas)
Programos dalyviai plėtos mokytojo skaitmeninę kompetenciją. Baigę programą gebės tikslingai naudotis Microsoft O365 įrankiais savo dalyko pamokose.
Tikslas:
Supažindinti su naujausiais mokinių ugdymui nuotoliniu būdu skirtais Microsoft Office 365 įrankiais.
Uždaviniai:
• Suteikti teorinių žinių apie Microsoft Office 365 siūlomų produktų veikimą ir panaudojimo galimybes ugdymo procese.
• Mokytis pasiekti elektroninį paštą, kontaktus ir kalendorių per bet kurią interneto naršyklę.
• Supažindinti su failų tvarkymu ir sinchronizavimu OneDrive dokumentų saugykloje.
• Supažindinti su Teams susitikimų kūrimu ir valdymu.
• Aptarti kaip praktiškai naudotis siūlomais Microsoft Ofice 365 įrankiais, formuojant teigiamą nuostatą ugdymo procese naudoti kompiuterines technologijas.