Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Microsoft Teams“ skaitmeninių mokymo(si) įrankių panaudojimas nuotolinių pamokų kokybei gerinti

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

12

Programos savarankiško ugdymo trumė

28

Programos įregistravimo data

2021-01-15

Programos teikėjas

Varėnos švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Dalyviai patys susimoka klausytojo mokestį už kontaktines valandas.

Programos aprašymas

ANOTACIJA

Paskelbus karantiną Lietuvoje dėl COVID-19 viruso nuo 2020 m. kovo 24 d. iki gegužės 23 d. buvo nutrauktas įprastas mokymosi procesas ir atsirado nuotolinio mokymosi poreikis. Tuo metu pagrindinis ugdymo įstaigų ir visos švietimo sistemos uždavinys buvo užtikrinti ugdymo proceso tęstinumą ir prieinamumą kuo didesniam mokinių skaičiui. Tačiau ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu 2020 metų pavasarį ir 2020 metų vėlyvą rudenį ir dabar skiriasi iš esmės. Nuo 2020 m. pavasario dvigubai išaugo procentinė dalis mokyklų, kurios pasirinkusios ir įgijusios įgūdžių naudotis vieninga virtualia mokymo aplinka (EDMODO, „G-Suite For Education“, „Microsoft Office 365“, „Moodle“ ir pan.). Taip pat rudenį sustiprėjo ir pati mokyklų nuotolinio ugdymo patirtis, pedagogų skaitmeninė kompetencija.
Siekiant padėti mokytojams ir toliau sėkmingai tęsti ugdymo veiklas nuotoliniu būdu mokyklos, jei tik to nori, gali nemokamai naudotis „Microsoft“ nuotolinio darbo bei mokymosi įrankiais. Naudodamiesi jais mokytojai gali susikurti virtualias mokymosi aplinkas, kuriose pateikiamas į kiekvieno mokinio poreikius orientuotas ugdymo turinys, o patogūs ir funkcionalūs įrankiai leidžia stebėti kiekvieno mokinio pažangą. Nuolat atnaujinamas „Office365“ paketas, „Microsoft Education“ specialistų pagalba leido informacines technologijas integruoti į visus mokomuosius dalykus.
Kvalifikacijos tobulinimo programos dalyviai, baigę šią programą, mokės panaudoti dar daugiau „MS Teams“ įrankių, susipažins su šios programinės įrangos atnaujinimais ir jų teikiamomis naujomis galimybėmis, išmoks kurti ir vaizdo pamokų metu pateikti apklausas, viktorinas, suskirstyti vaizdo pokalbio dalyvius į atskiruosius kambarius. Taip pat išmoks įdiegti ir naudoti PowerPoint įskiepį „slido.com“, kurti įvairias užduotis ir organizuoti projektinį darbą naudojant „Google Jamboards“ ir kt. Visa tai suteiks galimybę pagerinti nuotolinių pamokų kokybę ir mokinių nuotolinį ugdymą.
Mokymai orientuoti į praktinius gebėjimus, todėl dalyviai įgytas žinias galės iš karto panaudoti savo kasdieniame darbe – vesdami pamokas nuotoliniu būdu bei ruošdamiesi joms.

TIKSLAS

Tobulinti technologijų naudojimo ir mokymo(si) proceso valdymo kompetencijas.

UŽDAVINIAI

1. Pagilinti mokytojų žinias apie skaitmeninio mokymo(si) įrankio Microsoft Teams teikiamas galimybes gerinant nuotolinio ugdymo kokybę.
2. Tobulinti mokytojų praktinius įgūdžius dirbant su Microsoft Office 365 populiariausiomis programomis („Outlook“, „Word“, „PowerPoint“, „Excel“, „OneNote“ ir kt.).
3. Supažindinti mokytojus su skaitmeninių aplinkų (slido.com, Google Jamboards ir kt.), panaudojimo mokymo(si) užduočių kūrimui galimybėmis.
4. Aptarti šiuolaikinio ir efektyvaus nuotolinio ugdymo aspektus.

TURINYS

I modulis. Darbo grupėse organizavimas vaizdo pamokų metu „Teams“ platformoje: supažindinti dalyvius su atskirųjų kambarių (angl. Breakout rooms) naudojimu 2 val.
• Vaizdo pamokos dalyvių rankinis ir automatinis suskirstymas į kambarius;
• Failų bendrinimas atskiruosiuose kambariuose ir kt. kambario funkcijos;
• Dalyvių gražinimas į bendrąją vaizdo pamoką.
Savarankiškas darbas. Pravesti dėstomo dalyko pamoką naudojant darbo organizavimą grupėmis atskiruosiuose kambariuose (angl. Breakout rooms) 4 val.
II modulis. Apklausų, viktorinų ir testų sudarymas bei pateikimas mokiniams „Teams“ platformoje 2 val.:
• Apklausų, viktorinų, testų sudarymas;
• Vertinimo instrukcijos bei papildomų instrukcijų įtraukimas;
• Apklausos, viktorinos ar testo priskyrimas mokiniams;
• Apklausos, viktorinos ar testo paskelbimo laikas, atlikimo trukmė ir terminas, kt. funkcijos.
Savarankiškas darbas. Parengti ir pamokos metu pateikti mokiniams dėstomo dalyko testą bei vertinimo instrukciją 6 val.
III modulis. „Teams“ mokomojo bloknoto: mokinių bloknotų, turinio bibliotekos, bendradarbiavimo erdvės, panaudojimo galimybės 2 val.:
• Debesų kompiuterija. Failų organizavimas, kūrimas, redagavimas ir bendrinimas;
• Užduočių kūrimas, vertinimas. OneNote bloknotų kūrimas mokomajai medžiagai pateikti, mokinių užrašams;
• Mokinių apklausa ir viktorina PowerPoint pristatyme naudojant slido.com įskiepį.
Savarankiškas darbas. Paruošti ir pristatyti mokomojo dalyko medžiagą naudojant OneNote bloknotu 6 val.
IV modulis. Bendras Microsoft Office dokumentų (Word, Excel, Power Point ir kt.) redagavimas 2 val.:
• Bendras Microsoft Office dokumentų (Word, Excel, PowerPoint ir kt.) redagavimas;
• Kursoriaus paryškinimas;
• Anotavimas (angl. Annotate) kompiuterio ekrane.
Savarankiškas darbas. Dėstomojo dalyko pamokų metu taisyti mokinių darbus naudojant anotavimą kompiuterio ekrane 6 val.
V modulis. Skaitmeninių aplinkų: slido.com, Google Jamboards ir kt., panaudojimas mokymo(si) užduočių kūrimui 2 val.:
• Projektinės veiklos organizavimas naudojant Google Jamboards
• Slido.com įskiepio panaudojimo galimybės;
• Mokinių apklausa ir viktorina PowerPoint pristatyme naudojant slido.com įskiepį;
• Ms Teams atnaujinimai/naujos galimybės.
Savarankiškas darbas. Paruošti dėstomo dalyko mokinių apklausą ar viktoriną PowerPoint pristatyme naudojant slido.com įskiepį 6 val..
Metodinė diena. Pasidalinti gerąja patirtimi apie skaitmeninių mokymo(si) priemonių naudojimą nuotolinių pamokų kokybei gerinti 2 val.

LEKTORIUS

Martynas Gudaitis, Varėnos technologijų ir verslo mokyklos informacinių technologijų mokytojas.