Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nuotoliniai mokymai. Žaismingos skaitmeninės priemonės mokymui(si)

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos savarankiško ugdymo trumė

40

Programos įregistravimo data

2021-01-10

Programos teikėjas

VšĮ "Švietimo tinklas"
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pradinis žinojimas apie IKT. Pradinis gebėjimas atlikti IKT užduotis

Programos aprašymas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas žinių visuomenėje yra ypatingai aktualus, siekiant gerinti kokybišką ir veiksmingą mokymo bei mokymosi procesą. Mokytojas turi gebėti taikyti informacines technologijas ugdymo procese. Mokėjimas kurti skaitmenines mokymo priemones, padės mokytojui šiuolaikiškai ir kokybiškai perteikti ugdymui skirtą informaciją ir pagerins mokymo, bei mokymosi kokybę.
Įdomūs programų rinkiniai leis sukurti mokiniams skaitmenines žaismingas mokymo priemones. Jas puikiai pritaikys mokymo ir mokymosi procese. Įvaldę šias programas, gebės kurti metodines priemones su interaktyviais klausimais, tezėmis, testus su garsiniais vertinimais, maketuoti įvairius loginius bei atminties kortelių žaidimus, interaktyvius testus, suporavimą, kryžiažodžius. Kursų metu kurs skaitmenines metodines priemones, jas publikuos ir dalinsis tarpusavyje.

Kursas tinka ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo įvairių dalykų mokytojams, spec. pedagogams ir logopedams.