Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mokytojo praktinė patirtis mokant nuotoliniu būdu

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos savarankiško ugdymo trumė

40

Programos įregistravimo data

2021-01-10

Programos išregistravimo data

2021-12-07

Programos teikėjas

VšĮ "Švietimo tinklas"
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pradinis žinojimas apie IKT. Pradinis gebėjimas atlikti IKT užduotis

Programos aprašymas

Remiantis Ugdymo proceso įgyvendinimo ypatumais 2020–2021 mokslo metams, mokymo(si) ir ugdymo procesas mokyklose turės būti organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus.
Kursas „Mokytojo praktinė patirtis mokant nuotoliniu būdu“ yra paruoštas remiantis asmenine patirtimi dirbant nuotoliniu būdu su 5-12 klasės mokiniais bei asmenine tėvų pozicijos patirtimi pradinio ugdymo-mokymosi atžvilgiu.
Šis kursas supažindins dalyvius su lektorės asmeninės praktinės veiklos patirtimi nuotolinio mokymo(si) formų įgyvendinimu bei efektyvesnio darbo etapais kuriant medžiagą nuotaliniam mokymuisi.
Kurso dalyviai susipažins su kolegos darbo idėjomis ir išsiaiškins praktinių darbų metu, kuris nuotolinio mokymo metodas yra dažniausiai bei efektyviausiai naudojamas, kaip parengti veiksmų planą, kaip paskatinti mokinį mokytis nuotoliniu būdu.
Kurso metu bus aptariami parametrai, kriterijai ir nuotolinio mokymo (si) kokybės vertinimo lygiai, kurie naudojami Vokietijoje.
Kursas „Mokytojo praktinė patirtis mokant nuotoliniu būdu“ yra skirtas visų mokomųjų dalykų mokytojams bei klasių vadovams.

Mokytojai atliks interaktyvias apklausas, dalyvaus diskusijose ir pasidalins savo asmenine patirtimi forume, atlikdami praktinį darbą.
Programos metu bus tobulinama mokytojų socialinio komunikavimo kompetencija. Įvykdę programą dalyviai gebės tobulinti savo profesinę bei asmeninę veiklą, kadangi programa „Mokytojo praktinė patirtis mokant nuotoliniu būdu“ siūlo platų (pa)naudojimo spektrą.

Kursų metu mokytojai gaus naudingos informacijos apie pamokų vedimo nuotoliniu būdu būdus, dalyvaus diskusijose, atliks pateiktas praktines užduotis, užpildys anketas.

Tikėtina, kad po programos mokytojai gebės geriau valdyti situacijas ir operatyviai reaguoti iškilus klausimams ugdymo proceso situacijose.