Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninė ikimokyklinio ugdymo mokykla šiandien: Radviliškio l/d „Žvaigždutė“ geroji patirtis

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

6

Programos savarankiško ugdymo trumė

42

Programos įregistravimo data

2021-01-04

Programos teikėjas

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovams ir visiems tų įstaigų pedagoginiams darbuotojams.

Programos aprašymas

Norėdami užtikrinti šiuolaikinių alfa kartos vaikų kokybišką bei kryptingą ugdymą(si), ikimokyklinio ugdymo pedagogai darbe vis dažniau taiko inovatyvias ugdymo(si) priemonės – naudoja interaktyvias lentas, grindis, kompiuterius, planšetinius kompiuterius. Šiuolaikiniai pedagogai turėtų gebėti dirbti ir su QR kodais (Kodėl tik tais kodais?) Informacinės technologijos natūraliai integruojamos į visas ugdymo sritis. Tik tada šiuolaikinių vaikų veikla darželyje, t. y. juos supančioje aplinkoje, bus įdomi ir įvairi, atitinkanti jų galimybes ir poreikius, padedanti kiekvienam vaikui atskleisti savo gebėjimus ir siekti sėkmės. Įdomūs, neretai – vaikams mažai žinomi, skaitmenizuoti užsiėmimai suteikia kokybiškesnį ugdymo(si) grįžtamąjį ryšį, auga mokytojo profesijos prestižas. Šioje programoje dalyvavę pedagogai gebės kokybiškiau organizuoti tiek nuotolinį, tiek tiesioginį, tiek įtraukųjį ugdymą, sustiprins tokias kompetencijas kaip skaitmeninis raštingumas. Ši mokymų programa padės pedagogui įgyti skaitmeninio raštingumo įgūdžių ir žinių šiose kompetencijos srityse: informacijos valdyme, komunikavime, skaitmeninio turinio kūrime. Dalyviai išmoks efektyviau naudotis inovatyviomis skaitmeninėmis ugdymo(si) priemonėmis, skirtomis šiuolaikinių vaikų ugdymui(si). Gebės naudoti savo darbe šiuolaikines ugdymo priemones – interaktyvias grindis, išmaniąsias lentas, planšetinius kompiuterius, QR kodus, išmoks susikurti modernias metodines priemones su QR kodais. Plėtojama profesinė kompetencija IT panaudojimo srityje žymiai suaktyvins bei optimizuos ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi kokybės pažangą.
Programos įgyvendinimo metu dalyviams bus pasiūlyta seminaras, idėjų forumas, apskrito stalo diskusija, darbas su skaitmeninėmis technologijomis ir praktinis susitikimas – išvyka į įstaigą. Pedagogai galės ne tik dalyvauti praktinėje veikloje, bet ir susipažins su modernizuotomis, šiuolaikinių vaikų ugdymui pritaikytomis daugiafunkcinėmis erdvėmis.
Programos trukmė – 48 val.: teorijos – 6 val., praktikos – 18 val., savarankiško darbo – 24 val.