Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tęstiniai mokymai ,,Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

56

Programos įregistravimo data

2020-12-30

Programos teikėjas

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Nėra

Programos aprašymas

Programa skirta mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimui bei mokytojams, kurie ruošiasi atestacijai.