Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninio raštingumo ugdymo ir skaitymo strategijų taikymo galimybės užsienio (rusų) kalbos pamokose

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

12

Programos savarankiško ugdymo trumė

28

Programos įregistravimo data

2020-12-30

Programos teikėjas

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programoje gali dalyvauti užsienio (rusų) kalbos mokytojai.

Programos aprašymas

Lietuvos švietimo strategijoje (2013-2022) akcentuojami nuolatinio tobulėjimo, inovacijų diegimo prioritetai. Remiantis užsienio (rusų) kalbos būrelio narių apklausa dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo krypties, paaiškėjo, jog šiuolaikinio gyvenimo realijos, nuotolinis mokymas vis dažniau reikalauja iš pedagogo ugdymo(si) turinį perkelti į skaitmeninę erdvę.
Parinkus tinkamas mokymosi metodikas ir strategijas, atsiranda daugiau galimybių kreipti mokinius gilesnio supratimo ir mokėjimo link.
Programos dalyviai patobulins pedagogo bendrąsias (naujų technologijų ir informacijos valdymo) bei dalykines kompetencijas. Tikimasi, kad įgyvendinus programą užsienio (rusų) kalbos mokytojai įgis žinių, kaip efektyviai taikyti IKT priemones bei skaitymo strategijas, kurs mokymuisi palankią aplinką ir įgalins kiekvieną mokinį siekti asmeninės pažangos.
Numatomi pagrindiniai metodai: seminarai, seminarai- praktikumai, atviros pamokos vedimas ir atvirų pamokų stebėjimas, mini konferencija, metodinė edukacinė išvyka.
Programa skirta rajono rusų kalbos mokytojams.
Programos trukmė - 40 val. (12 val. teorijos, 22 val. praktikos, 6 val. savarankiško darbo).