Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninio raštingumo ir technologinės kūrybos ugdymo pradinių klasių mokytojams programa

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2020-12-23

Programos išregistravimo data

2023-03-21

Programos išregistravimo priežastis

Registro tvarkytojo sprendimu

Programos teikėjas

UAB "Vedliai"
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Įgyvendinimui reikalingi kompiuteriai su veikiančia naršykle ir interneto prieiga. Rekomenduojamos priemonės: kompiuterio valdymo pelė, ausinės.

Technologinės kūrybos ar skaitmeninio raštingumo įgūdžių taikymo patirtis nebūtina.

Programos aprašymas

Programa skirta pradinių klasių mokytojams, su tikslu suteikti galimybę ugdyti praktinius technologinės kūrybos įgūdžius, gebėjimą apjungti skirtingas technologijas, gebėti kurti ir suprasti logines sekas ir jas panaudoti kuriant iškeltų problemų sprendimus, kartu tobulinant ir savo skaitmeninius įgūdžius ir vėliau visas įgytas žinias pritaikyti klasėje su mokiniais.

Programa sudaryta iš 2 modulių: skaitmeninio raštingumo įgūdžių bei technologinės kūrybos.

16-a praktinių srautinių virtualių užsiėmimų (1k. / sav., trukmė – po 1 val.), kurių metu mokytojai kartu su mentoriumi praktiškai susipažįsta su technologinės kūrybos įrankiais bei atlieka užduotis ir kūrybinius projektus, pritaikomus pamokose.
16-a virtualių konsultacijų (1k. / sav, trukmė – po 0.5 val.), kurių metu mentoriai atsako į visus mokytojų klausimus, mokytojai dalinasi savo patirtimi, pritaikant technologinę kūrybą savo pamokose.
Prieiga prie programos platformos (e-vadovėlio) su mokymo(si) turiniu, video instrukcijomis, praktinių užsiėmimų video įrašais, dalomąja medžiaga vaikams ir pamokos plano rekomendacijomis.

Detalesnis programos aprašymas prisegtuke.