Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pedagogų skaitmeninio raštingumo kompetencijos plėtojimas naudojant Google G Suite aplinką ir jos įrankius Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijoje

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

29

Programos savarankiško ugdymo trumė

11

Programos įregistravimo data

2020-12-17

Programos teikėjas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos bendruomenei.

Programos aprašymas

Programa skirta pedagogų skaitmeninio raštingumo ir bendradarbiavimo kompetencijų plėtojimui.
Programą sudaro 3 moduliai: I modulis “Google Classroom pradžiamokslis”; II modulis „Praktinis Google G Suite įrankių (Google Clasroom, Meet) panaudojimas ugdymo procese“; III modulis. „Bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės bei dokumentų kūrimas naudojant Google G Suite įrankius“.
Programos trukmė 40 ak. val. Tame skaičiuje: 14 ak, val. – teorinė dalis, 15 ak. val. – praktinė veikla; 11 ak. val. – savarankiškas darbas.