Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas naudojant VMA MOODLE

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

20

Programos savarankiško ugdymo trumė

20

Programos įregistravimo data

2020-12-04

Programos teikėjas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos pedagogams, turintiems pradinių darbo kompiuteriu įgūdžių.

Programos aprašymas

COVID-19 krizė skatina nauju kampu pažvelgti į pedagogų praktinį pasirengimą naudoti skaitmenines technologijas mokymui. Pedagogai neturi darbo patirties bei trūksta žinių apie patogius skaitmeninius įrankius ir saugias platformas, kurios užtikrintų nuotolinio, internetinio ir mišriojo mokymo veiksmingumą, įtraukumą ir patrauklumą. Kintanti mokymo(-si) paradigma verčia prisitaikyti prie skaitmeninio amžiaus iššūkių ir taikyti skaitmenines technologijas, mokytis bendradarbiauti kuriant skaitmeninį turinį (tekstus, iliustracijas, garso, vaizdo įrašus ir kita).
Programa, atliepdama šių dienų aktualijas, skatina mokytojus būti atviriems internetiniams mokymams ir poreikį dalytis gerosios praktikos pavyzdžiais bei juos plėsti. Programos dalyviai patobulins žinias ir gebėjimus naudoti įvairesnes bendravimo skaitmenines technologijas, skatinančias visų mokyklos bendruomenės narių saugų ir atsakingą technologijų panaudojimą bendradarbiavimui. Programa skirta Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos pedagogams, nuotoliniam mokymui pasirinkusiems VMA Moodle. Išklausę kursą ir atlikę praktines užduotis, pedagogai susipažins su galimybe panaudoti skaitmenines technologijas, kad mokiniai aktyviau dalyvautų mokymosi veiklose, tobulins nuotolinio mokymosi platformos MOODLE panaudojimo galimybes, mokysis kurti ir naudoti skaitmenines priemones grįžtamajam ryšiui gauti, mokinių pažangai stebėti. Mokymų paskirtis tobulinti pedagogų skaitmenines kompetencijas.
Programą sudaro 5 moduliai: Informacijos valdymas; Rizikos ir grėsmės bendraujant ir bendradarbiaujant internete; MS taikomųjų programų naudojimo platesnės galimybės; Mokymo proceso valdymo galimybės VMA Moodle; Mokymosi veiklų aktyvinimas VMA Moodle.
Programos trukmė 40 val., iš kurių 20 val. - kontaktinio mokymosi, 20 val. – savarankiško mokymosi.